Buletinul, este un act de identitate, pe care, e obligatoriu să îl porți cu tine. Este actul fără de care multiple acțiuni devin imposibile. Acesta trebuie schimbat în anumite circumstanțe și vei avea nevoie de alte acte care te vor ajuta să duci la capăt acest proces. Buletinul trebuie înlocuit cu altul nou în diferite situații iar acest lucru presupune acte diferite pentru fiecare situație în parte.

În cazul pierderii distrugerii sau a furtului vei avea nevoie de:

-o cerere pentru eliberarea buletinului,

-certificatul de naștere atât original cât și copie,

-un document care face dovada adresei de domiciliu de asemenea în original și copie,

-o dovadă a declarării furtului daca e cazul.

Va fi nevoie de achitarea a 7 lei reprezentând contravaloarea actului de identitate și încă 5 lei contravaloarea timbrului fiscal adică taxa extrajudiciară de timbru.

Dacă e cazul pierderii buletinului înainte de optsprezece ani atunci minorul împreună cu unul dintre părinți sau cu titularul acestuia se vor prezenta la ghișeul serviciului public pentru a anunța pierderea buletinului. Se va da de asemenea, un anunț în ziarul local, pentru a putea fi eliberat următorul act de identitate.  Sunt nevoie de toate actele de mai sus, iar pe lângă acestea mai este nevoie de:

-o cerere pentru eliberarea buletinului semnat atât de minor cât și de titular,

-actul de identitate al unuia din părinți sau a titularului, în original și copie,

-certificatul de căsătorie a părinților,

-hotărârea judecătorească de divorț dacă e cazul.

După împlinirea vârstei de optsprezece ani este obligatorie schimbarea buletinului. Vei avea nevoie de:

-cererea pentru eliberarea actului de identitate,

-certificatul de naștere în original și copie,

-documentul care face dovada domiciliului,

-chitanța pentru cartea de identitate în valoare de 7 lei,

5 lei taxa extrajudiciară de timbru.

Atașat acestor acte vei preda vechiul buletin.

Este obligatorie schimbarea buletinului după căsătorie deoarece se va prelua numele de familie a soțului sau a soției, de asemenea, în majoritatea cazului se va schimba și domiciliul. În acest caz vei avea nevoie de următoarele acte:

-Certificatul de naștere în original și copie,

-Dovada modificării numelui, și a domiciliului, dacă e cazul,

-certificatul de căsătorie,

-plus cele două taxe ale chitanței și a timbrului.

Dacă e cazul unui divorț, trebuie să prezinți:

-hotărârea judecătorească,

-certificatul de divorț.

În cazuri nefericite în care e vorba de un deces, trebuie să îți schimbi din nou buletinul și vei avea nevoie de toate actele menționate mai sus plus certificatul de deces a soțului, soției.

Există de asemenea situații de excepție, pentru care este necesară schimbarea buletinului. O astfel de situație este schimbarea fizionomiei astfel încât să nu mai corespundă cu fotografia din buletin. Vei avea nevoie de:

-cerere de schimbare a actului de identitate,

-certificatul de naștere original sau copie,

-actul care face dovada adresei de domiciliu

-cele două taxe de 5 respectiv 7 lei.

O altă situație de excepție este schimbarea sexului. Vei prezent:

-cererea de schimbare a actului de identitate,

-certificatul de naștere în original și copie,

– actul care face dovada adresei domiciliului

-cele două taxe

-dovada schimbării sexului.

Indiferent dacă este necesară schimbarea buletinului sau nu este obligatoriu să verificați termenul de valabilitate ale acestora pentru a evita situațiile neplăcute care pot devenii contravenienți prevederilor legii.